De nieuwe Omgevingswet: Afwegen in Ruimte

De nieuwe Omgevingswet (ca.2020) is een aanzienlijke vereenvoudiging van het omgevingsrecht. Dat wil zeggen: vooral vanuit het perspectief van de inwoners en ondernemers. Voor bestuurders en uitvoerders is dit een enorme operatie, die bestaande werkwijzen en procedures zal veranderen, en een nieuwe manier van afwegen in de ruimtelijke omgeving mogelijk maakt. Dat biedt ruimte aan verbindingen die we tot dusver niet zagen, maar stelt ons ook voor de vraag: waar laat ik ruimte en waar stel ik kaders? Over die bestuurlijke afwegingsruimte willen we met elkaar van gedachten wisselen op de VB Noord studiemiddag van 3 november 2017 in het Leeuwarder Stadhuis, (Hofplein 38).

Hoe ga je als bestuur om met de nieuwe mogelijkheden die de Omgevingswet je biedt? Er zijn volop kansen, bijvoorbeeld als behalve het integraal afwegen van ruimtelijke aspecten ook vragen rond welzijn bij deze afweging zijn betrokken. Bestuurders zien zich door deze wet voor de vraag gesteld: wat is de omvang van de afweging die er gemaakt moet worden? Daarnaast is de vraag: wie mag die afweging maken? De Omgevingswet laat ruimte voor initiatieven van inwoners en ondernemers. Hoe geef je als lokaal bestuur vorm aan deze ruimte?

Als je als bestuur hebt nagedacht over de omvang van de afweging die je wilt maken ten aanzien van de leefomgeving, en een visie hebt op de ruimte voor initiatief en meedenken bij deze afweging, sta je voor de volgende vraag: hoe zorg je voor de juiste informatie om de afweging goed te kunnen maken? Er komt ruimte voor een meer integrale afweging, maar je hebt te maken met een veelheid aan specialisten die je hierover van informatie kan voorzien. En wat als die informatie van buiten het gemeentehuis komt: hoe organiseer je dat de informatie op het juiste niveau en het juiste moment op de juiste plek komt? De bestuurlijke afwegingsruimte is weliswaar veel groter geworden, maar is niet zo maar ingevuld. Alle reden om daar een aantal experts en deskundigen over aan het woord te laten.

De middag wordt voorgezeten door Co Verdaas (adviseur bij OverMorgen). Hij is betrokken bij het  traject naar wetgeving en het traject rond de implementatie en heeft diverse experimenten met de nieuwe wet begeleid. Hij schetst de kansen en mogelijkheden van de nieuwe Omgevingswet en de ruimte die het lokaal bestuur heeft. Daarna gaat Henk Deinum (wethouder in Leeuwarden) in op de Friese Aanpak van de Omgevingsvisie. Na afloop van deze beide lezingen is er ruimte voor discussie over dilemma’s rond specialisme en integraliteit, rond verbinding en slagkracht, rond flexibiliteit en voorspelbaarheid.

U bent van ons gewend dat we in de tweede helft van de middag een aantal workshops hebben, maar deze keer kiezen we voor een andere opzet. We laten een aantal sprekers een korte introductie geven op hun verwachtingen van en ervaringen met de nieuwe Omgevings-wet. Fleur Gräper (gedeputeerde Provincie Groningen) neemt ons mee in de wijze waarop de provincie Groningen de afwegingsruimte voor de omgeving invult en inricht op de nieuwe Omgevingswet. Albert Smit (gemeente Assen) heeft al ervaring met het benutten van de bestuurlijke afwegingsruimte: wat leverde dat op? Aart Jan Klijnjan van het Kadaster vertelt ons meer over wat zij nog meer kunnen betekenen voor het maken van de integrale afweging. Tenslotte verkent Margreet de Graaf (Veiligheidsregio Fryslân) de mogelijkheden om bij het maken van afwegingen ook aspecten als welzijn en gezondheid mee te nemen. Na afloop van deze ronde is er ook weer ruimte voor discussie tussen de sprekers en de zaal.

U wordt om 12.30 ontvangen met een lunch en rond 16.15 sluiten we de middag af met een borrel. Tijdens de bijeenkomst is een map met interessante artikelen en achtergrondmateriaal beschikbaar voor de deelnemers. Na de bijeenkomst wordt een verslag op de website geplaatst. U kunt zich hieronder aanmelden voor de bijeenkomst. Kosten voor inschrijving bedragen €45, -.  Voor studenten en medewerkers van gemeenten met een deelneming in de VB Noord is de bijeenkomst gratis. Heeft u nog vragen of opmerkingen? Mail dan aan info@vbnoord.nl.