Programma
De nieuwe Omgevingswet:
Afwegen in Ruimte

12.30   Ontvangst met lunch

13.30   Opening (Reindert Hoek, Bestuur VB Noord)

13.35   Ruimte in de Omgevingswet (Co Verdaas, Adviseur bij OverMorgen)

13.55   De Friese Aanpak (Henk Deinum, Wethouder Gemeente Leeuwarden)

14.15   Discussie met de zaal (Co Verdaas)

14.30   Pauze

14.45   Regionale inkleuring (Fleur Gräper-Van Koolwijk, Gedeputeerde Provincie Groningen)

15.00   Bestuurlijke afwegingsruimte (Albert Smit, wethouder gemeente Assen)

15.15   Samenwerking in de keten (Aart Jan Klijnjan, ‎Programma Directeur Omgevingswet Kadaster)

15.30   Gezond in de omgeving(swet) (Margreet de Graaf, Directeur Publieke Gezondheid bij Veiligheidsregio Fryslân)

15.45   Discussie met de zaal (Co Verdaas)

16.00   Afronding (Reindert Hoek)

16.15   Borrel