Bestuur

Het bestuur van de VB Noord bestaat uit:
 

Prof.mr.dr. A.T. Marseille
Hoogleraar Bestuurskunde Rijksuniversiteit Groningen (voorzitter)

Prof.dr. H.B. Winter
Hoogleraar Toezicht Rijksuniversiteit Groningen/Bureau Pro Facto

mr. drs. S. Buissink 
Statengriffier Provincie Drenthe

mr.drs. R.J. Hoek
Gemeentesecretaris Gemeente Leeuwarden

H.M. van Gils
Directeur Bedrijfsvoering Provincie Fryslân

Mr.dr. A. Haan-Kamminga
RuG/NHL Thorbecke Academie (contactpersoon)