Heinrich Winter

VB Noord is een prima platform voor de uitwisseling van theorie en praktijk, voor studenten die het openbaar bestuur willen leren kennen en voor gemeenten en provincies om van elkaar te leren.