Archief

Sterk in Samenwerking

Op 7 november organiseerde de VB Noord een studiemiddag onder het thema: Sterk in Samenwerking. Bij het uitvoeren van taken, het gebruikmaken van een  gemeenschappelijke organisatie en op bestuurlijk terrein: iedere gemeente in Nederland werkt op minimaal 15 taakgebieden samen […]

Verder lezen

Overheidsorganisaties: van 2.0 naar 3.0?

Op 9 mei 2014 werd in Emmen de VB Noord bijeenkomst: overheidsorganisaties: van 2.0 naar 3.0? gehouden.

Verder lezen

Burgemeester: boven de politiek?

Op 8 november 2013 organiseerde VB Noord een studiemiddag over de burgemeester. Na meer dan een decennium dualisme kunnen we constateren dat de dualisering van de verhoudingen binnen het gemeentebestuur een onvoorzien effect heeft gehad op de positie van de burgemeester. De bijeenkomst verkende de ontwikkeling in het ambt van burgemeester vanuit verschillende perspectieven.

Verder lezen

Integriteit Lokaal Bestuur

Op vrijdag 24 mei 2013 organiseerde VB Noord een studiemiddag over Integriteit in het Lokaal Bestuur in het Provinciehuis te Groningen. Aan de hand van inleidingen en workshops is het thema nader verkend.

Verder lezen

Interbestuurlijk toezicht 2.0

Op 1 november organiseerde de VB Noord in het Provinciehuis van de provincie Groningen een studiemiddag over Interbestuurlijk Toezicht 2.0. Tijdens de bijeenkomst is aan de hand van een aantal inleidingen de kansen en spanningen in het nieuwe stelsel van toezicht op de gemeenten verkend.

Verder lezen