Hans Schrikkema

In een tijdperk van toenemende vervlechting en complexiteit worden reflectie en kennisontwikkeling van nog grotere waarde. Nieuwe inzichten en perspectieven zijn van essentieel belang voor de vitaliteit van openbaar bestuur en samenleving.
VB Noord biedt een prima platform om deze ontwikkelingen in theorie en praktijk aan elkaar te verbinden.