Artikelen door erik

Verantwoord Bestuur bij uitdagende projecten

Op 8 maart 2019 organiseerde de VB Noord een studiemiddag met als thema: Verantwoord Bestuur bij uitdagende projecten. Bestuurders nemen stevige beslissingen over grote projecten, soms verleid door een wenkend perspectief dat in een businesscase wordt geschetst zoals bij de thematische 3d bioscoop in Groningen (het Infoversum, tegenwoordig DOT). Soms ook gedwongen door de noodzaak […]

De Nieuwe Omgevingswet: afwegen in ruimte

Op vrijdag 3 november 2017 vond de studiemiddag ‘De Nieuwe Omgevingswet’ van VB Noord plaats in het Stadskantoor in Leeuwarden. Ruim 50 deelnemers waren hierbij aanwezig en zijn tijdens deze middag interactief met elkaar in gesprek gegaan over de Omgevingswet in de breedte. De middag werd geleid door Co Verdaas, oud-staatssecretaris en adviseur bij Overmorgen. […]

Nieuwe democratie: op zoek naar legitimiteit

Op vrijdag 24 maart in het Provinciehuis te Drenthe organiseerde de VB Noord een studiemiddag onder het thema: Nieuwe democratie: op zoek naar legitimiteit. We maken ons zorgen over de democratie. De politiek lijkt steeds verder af te staan van de burgers. Er ontstaat een tweedeling in de samenleving en tegenstellingen worden steeds scherper. Ondertussen […]

Verwarde mensen op straat: wat te doen?

Op vrijdag 4 november organiseerde de VB Noord het congres ‘Verwarde mensen op straat: wat te doen?’ in de Kanselarij te Leeuwarden. Het centrale thema van deze bijeenkomst was hoe er vanuit verschillende betrokken organisaties (gemeenten, veiligheidshuis, GGZ en de rechtspraak) tegen deze problematiek wordt aangekeken en hoe met deze mensen om wordt gegaan. Wat […]

Besturen in Onzekerheid

Op vrijdag 1 april organiseerde de VB Noord een bijeenkomst over Besturen in Onzekerheid. Centraal thema was hoe je als bestuur en organisatie om kunt gaan met vraagstukken als de gaswinning in Groningen, de ondergrondse opslag van gas in Drenthe en de zoutwinning in Friesland. Wat doe je als bestuur als niet voorziene of verkeerd […]

Kansen voor de arbeidsmarkt

Op vrijdag 17 april organiseerde VB Noord het congres ‘Kansen voor de Arbeidsmarkt’ in De Kanselarij te Leeuwarden. De arbeidsmarkt lijkt een ongrijpbaar geheel waarop meerdere overheidslagen en andere instellingen proberen greep te houden. Ronald de Jong van de gemeente Groningen gaf een overzicht van hoe er op de arbeidsmarkt wordt gestuurd. Grip houden op de […]

Sterk in Samenwerking

Op 7 november organiseerde de VB Noord een studiemiddag onder het thema: Sterk in Samenwerking. Bij het uitvoeren van taken, het gebruikmaken van een  gemeenschappelijke organisatie en op bestuurlijk terrein: iedere gemeente in Nederland werkt op minimaal 15 taakgebieden samen met andere gemeenten. Daarnaast werken gemeenten samen met allerlei maatschappelijke partners en andere bestuurslagen. We […]

Overheidsorganisaties: van 2.0 naar 3.0?

Verslag VB Noord studiemiddag te Emmen op 9 mei 2014 Er is niet aan te ontkomen: de overheid verandert. Participatiesamenleving, schaalvergroting, netwerkoverheid, overheid 3.0, transities in het sociaal- en veiligheidsdomein: er ontstaat een andere overheid. Maar hoe anders is dat dan? Wat is de impact van al deze ontwikkelingen op de  dagelijkse praktijk in de […]

Burgemeester: boven de politiek?

Op 8 november 2013 organiseerde VB Noord een studiemiddag over de burgemeester. Na meer dan een decennium dualisme kunnen we constateren dat de dualisering van de verhoudingen binnen het gemeentebestuur een onvoorzien effect heeft gehad op de positie van de burgemeester. Twee belangrijke ontwikkelingen zorgen er voor dat opnieuw gekeken wordt naar de positie van […]

Interbestuurlijk toezicht 2.0

Op 1 november organiseerde de VB Noord in het Provinciehuis van de provincie Groningen een studiemiddag over Interbestuurlijk Toezicht 2.0. Tijdens de bijeenkomst is aan de hand van een aantal inleidingen de kansen en spanningen in het nieuwe stelsel van toezicht op de gemeenten verkend. Het wetgevingsproject “Revitalisering generiek toezicht” heeft ten doel specifiek interbestuurlijk […]