Artikelen door erik

Werken naar vermogen?

Op 24 mei 2012 vond in de NHL Hogeschool te Leeuwarden de studiebijeenkomst Werken naar Vermogen? plaats. De bezuiniging op de sociale werkvoorziening is speciaal voor Noord Nederland een vraagstuk met veel impact, omdat hier relatief veel mensen in de sociale werkvoorziening werkzaam zijn. De doorstroming vanuit de werkvoorziening naar regulier werk is echter zeer […]

Workshop Festival Bestuurskunde

Op 16 februari 2012 verzorgde de VB Noord een workshop op het Festival der Bestuurskunde te Rotterdam. Thema was de kracht van de stad. In samenwerking met de gemeente Emmen, hebben we door middel van Emmen Revisited laten zien dat de kracht van de stad ligt in de kracht van iedere wijk! De workshop werd […]

Digitalisering, Openbaarheid en Privacy

Op 27 oktober 2011 vond de bijeenkomst Digitalisering, Openbaarheid en Privacy plaats in het gemeentehuis te Assen. Centraal thema was het spanningsveld rond digitalisering, openbaarheid en privacy in het publieke domein. Bestuurders leggen niet voor niets in het openbaar verantwoording af over hun handelen. Voor democratie is naast een sterke volksvertegenwoordiging transparantie immers onmisbaar. Digitalisering […]

Jeugdzorg Dichterbij?

Op 19 mei 2011 vond de bijeenkomst: Jeugdzorg Dichterbij? van VB Noord plaats in het provinciehuis in Groningen. Tijdens de bijeenkomst stond de komende decentralisatie de jeugdzorg centraal. Waar op dit moment de provincies verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de tweedelijns jeugdzorg is het de bedoeling dat vanaf 2014 gemeenten verantwoordelijk worden voor zowel […]

Bezinnen op bezuinigen

Op 30 september 2010 organiseerde VB Noord de bijeenkomst: Bezinnen op Bezuinigen,  in het Abe Lenstra stadion. Programma Bezinnen op Bezuinigen De Nederlandse overheid staat voor de grootste bezuinigingsopdracht sinds de Tweede Wereldoorlog. De wereldwijde financiële crisis heeft diepe sporen nagelaten. Ook lokale overheden moeten bezuinigingen realiseren van een omvang die zij nog niet eerder […]