Kansen voor de arbeidsmarkt

Op vrijdag 17 april organiseerde VB Noord het congres ‘Kansen voor de Arbeidsmarkt’ in De Kanselarij te Leeuwarden. De arbeidsmarkt lijkt een ongrijpbaar geheel waarop meerdere overheidslagen en andere instellingen proberen greep te houden. Ronald de Jong van de gemeente Groningen gaf een overzicht van hoe er op de arbeidsmarkt wordt gestuurd. Grip houden op de arbeidsmarkt is bijna onmogelijk omdat de arbeidsmarkt heel divers, maar vooral heel complex is. De gemeente probeert hierop in te spelen door te stimuleren, te faciliteren en door inventief te zijn. Ineke Donkervoort, voorzitter van het collegebestuur van het Drenthe College vertelde over de aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt. De arbeidsmarkt is zo onvoorspelbaar, dat van een echte aansluiting geen sprake kan zijn. Wel is het de taak van opleidingsinstanties om de start van jongeren op de arbeidsmarkt beter te maken en om ervoor te zorgen dat de jongeren over ’21ste eeuwse vaardigheden’  zoals netwerken beschikken. De laatste plenaire spreker was Jan Dirk Gardenier (directeur CAB Onderzoek en Advies). Hij gaf in zeer korte tijd een helder en duidelijk beeld van de arbeidsmarkt en economie in Noord-Nederland. De interessante feiten en cijfers kunnen worden nagekeken in de presentatie!

Na deze drie lezingen, was er ruimte voor drie verschillende workshops. De vraag die tijdens workshop 1 centraal stond was ‘hoe wordt er gezorgd voor minder mensen op de bank?’. Henk Klaver, directeur van Projectenbureau Drenthe, stroopte zelf zijn mouwen op en legde aan de hand van een aantal voorbeelden wat volgens hem oplossingen zijn voor dit probleem. Een eerste oplossing is dat overheid de straat op moet gaan en met werkloze burgers moet spreken. Je moet weten waar je het over hebt als je oplossingen gaat verzinnen! Daarnaast moet er meer gedeeld worden. Stel dat een opticien dezelfde taken kan doen als een oogarts, die er geen tijd voor heeft. Dan kun je als overheid op zoek naar hoe je het zo kunt organiseren dat beide partijen baat hebben bij de verschuiving van taken. Dat vereist denken buiten kaders en delen van informatie.

Tijdens workshop 2, werd het thema groen onderwijs in het MBO behandeld. Deze workshop werd geleid door Ton Stierhout, voorzitter van CvB Nordwin College. Het doel van het Nordwin College is om haar studenten te leren en inspireren om een duurzame en mooie wereld te maken. Opleidingen op het MBO worden steeds breder, zodat studenten ook als de markt verandert, nog aan het werk kunnen. Het is belangrijk om bij de arbeidskansen niet alleen naar Nederland te kijken, maar ook naar de internationale kansen op de wereld.

Het thema van workshop 3 was ‘Hoe bereik je als overheid de ondernemer?’. Onder leiding van Gerard Kremer (voorzitter MKB Noord) werd hierover gediscussieerd. Men kwam tot de conclusie dat er twee soorten MKB’ers zijn, namelijk de ondernemer en de professional met een eigen bedrijf. Het verschil kan men opmerken door vragen te stellen aan de MKB’er en door geïnteresseerd te zijn in zijn of haar bedrijf. Zo komt men erachter wat de drijfveer van de MKB’er is.  Dan ontstaat er een gesprek en kun je verder praten over hoe bijvoorbeeld mensen uit de kaartenbak in de visie van de ondernemer passen.