VB Noord is noordelijke kring van leden van de Vereniging voor Bestuurskunde. Doelstelling van VB Noord is het uitwisselen van kennis en ervaring op het terrein van de bestuurskunde, tussen praktijkbeoefenaren onderling en tussen de praktijk en de academie, en het bevorderen van de toestroom van (jonge) bestuurskundigen. Een aantal keren per jaar organiseert de VB Noord bijeenkomsten waarin steeds een actueel thema centraal staat. VB Noord wordt gevormd door een groep bestuurders uit het Noorden en vertegenwoordigers van de bestuurskunde opleidingen aan onderwijsinstellingen in het Noorden.

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor medewerkers van alle organisaties in de publieke sector, of de semi-publieke sector. Vaak zullen medewerkers niet geschoold zijn in de bestuurskunde, maar baat hebben bij de algemene inzichten en verbanden die bestuurskundigen kunnen leggen. Het streven is dan ook om de praktijk tijdens bijeenkomsten steeds in contact te brengen met de academie (bestuurskunde RuG en Thorbecke Academie). Het bevorderen van de toestroom van jonge bestuurskundigen is een tweede doelstelling, die in activiteiten minder aandacht krijgt dan de hoofddoelstelling. Deze doelstelling is ook voor zowel de academie als de praktijk relevant. De overheid heeft – zeker over een aantal jaren – behoefte aan jonge bestuurskundige instroom, terwijl anderzijds de academie de belangstelling voor de opleidingen (post doctoraal dan wel voltijds) vanuit de praktijk graag stimuleert.