Wie zijn we

Ons website-adres is: https://www.vbnoord.nl. We zijn de noordelijke kring van de Vereniging voor Bestuurskunde, de beroepsvereniging voor bestuurskundigen. We richten ons op bestuurskundigen en medewerkers in het publiek domein in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Versturen uitnodigingen

Om uitnodigingen te versturen verzamelen we de openbaar beschikbare mailadressen van politieke ambtsdragers en griffiers/secretarissen van gemeenten en provincies uit Noord Nederland. De gegevens zijn niet publiek toegankelijk en zijn alleen zichtbaar voor de beheerders van de website (1 webbeheerder en 2 contactpersonen VB Noord). Wie geen mail meer wenst te ontvangen, kan zichzelf unsubscriben.

Contactformulieren

In de aanmeldformulieren bij onze congressen verzamelen we je naam, functie, mailadres en postadres. Deze gebruiken we bij het verwerken van de aanmelding voor dat specifieke congres, daarna archiveren we deze gegevens en worden ze niet meer gebruikt voor het versturen van post of mails.

Nieuwsbrief

Als je je aanmeldt voor de nieuwsbrief kom je in ons adresbestand terecht, dat we gebruiken om 2-4 keer per jaar een nieuwsbrief te sturen, veelal met als onderwerp de nieuwe studiedagen of andere interessante bijeenkomsten. De gegevens zijn niet publiek toegankelijk en zijn alleen zichtbaar voor de beheerders van de website (1 webbeheerder en 2 contactpersonen VB Noord).

Welke rechten je hebt over je data

Als je via deze website een uitnodiging krijgt of een nieuwsbrief ontvangt die je niet meer wilt ontvangen kun je je afmelden. Ook kun je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen.

Waar we jouw data naartoe sturen

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

Contactinformatie

Heb je vragen of wil je iets melden: info@vbnoord.nl.